Współpraca z rodzicami

        Prowadzimy bliską współpracę z rodzicami organizując:

  • zebrania informacyjne;
  • konsultacje (2 razy do roku) dotyczące przeprowadzanych diagnoz pod kątem gotowości szkolnej dziecka;
  • wspólne dekorowanie sal;
  • warsztaty tematyczne;
  • piknik rodzinny, który stał się już naszą tradycją;
  • spotkania adaptacyjne.

             Rodzice chętnie włączają się do działań i pomocy na rzecz przedszkola.
 
  • Na tablicach w szatni regularnie zamieszczane są prace plastyczne dzieci;
  • Zdjęcia ze wszystkich imprez, uroczystości i innych zajęć są zamieszczane w folderze ,,Galeria".