Oferta przedszkola

 

Oferujemy:
 
  • interesujące zajęcia dydaktyczne i wychowawcze oprócz treści wynikających z Podstawy Programowej , realizujemy również zajęcia praktycznego działania, podczas których dzieci same eksperymentują, obserwują, sprawdzają i wyciągają wnioski;
  • koncerty muzyczne prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze;
  •  nowoczesny plac zabaw;
  • przestrzenne, dostosowane do wieku sale przedszkolne;
  • dużą salę gimnastyczną;
  • wycieczki;
  • udział w konkursach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych;
  • propagowanie głośnego czytania pod patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej;